Hành trình thiện nguyện đến với các em nhỏ hai điểm trường khó khăn nhất thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng