Author - Thao Nguyen

Tuyển dụng Quản lý xưởng sản xuất

Quản lý xưởng sản xuất

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Quản lý xưởng sản xuất với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGMôi trường làm...

Tuyển dụng Frontend

Lập trình viên Frontend

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng các vị trí  Lập trình viên Frontend với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGMôi trường làm việc...

Tuyển dụng tester

Chuyên viên kiểm thử (Tester)

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Tester với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGMôi trường làm việc năng động, thân thiện,...

Tuyển dụng kỹ sư hệ thống

Kỹ sư hệ thống

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng các vị trí  Kỹ sư hệ thống với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGMôi trường làm...

Tuyển dụng trưởng nhóm giải pháp

Trưởng nhóm giải pháp

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm giải pháp với thông tin như sau:1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGĐào tạo nước ngoài; ...

Tuyển dụng kỹ sư giải pháp

Kỹ sư giải pháp

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Kỹ sư Giải pháp với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGĐào tạo nước ngoài; ...

Senior Frontend

Senior Frontend

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng các vị trí  Senior Frontend với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGMôi trường làm việc năng động,...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển kinh doanh, HTSC tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGMôi trường làm việc...