Author - Thao Nguyen

Senior Frontend

Senior Frontend

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng các vị trí  Senior Frontend với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGMôi trường làm việc năng động,...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển kinh doanh, HTSC tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGMôi trường làm việc...