Hành trình thiện nguyện 2023 – Mang nụ cười đến với các em nhỏ hai điểm trường khó khăn thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái