Phần mềm ghi âm, ghi hình có âm thanh phục vụ công tác thẩm vấn, hỏi cung bị can – HVAR

Phần mềm ghi âm, ghi hình có âm thanh phục vụ công tác tác thẩm vấn, hỏi cung bị can – HVAR

Là giải pháp ghi âm, ghi hình có âm thanh phục vụ hoạt động thẩm vấn, hỏi cung đảm bảo các yêu cầu về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan, bí mật, toàn vẹn dữ liệu và đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn của các lực lượng chức năng tiến hành hoạt động này.

Phần mềm ghi âm, ghi hình có âm thanh phục vụ thẩm vấn, hỏi cung bị can HVAR

Các tính năng của hệ thống thẩm vấn hỏi cung

  1. Quản lý tài khoản người dùng
  2. Tạo và quản lý các phiên thẩm vấn
  3. Cấu hình các thiết bị ngoại vi trong hệ thống
  4. Quản lý thiết bị và cảnh báo trạng thái
  5. Bảo mật dữ liệu
  6. Đánh dấu các vị trí quan trọng trong phiên thẩm vấn
  7. Tìm kiếm thông tin
  8. Xuất dữ liệu
  9. Tạo báo cáo
  10. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng

Bạn chưa tìm được giải pháp phù hợp?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!