Phần mềm điều hành sản xuất – HPMS

Phần mềm điều hành sản xuất – HPMS

Là giải pháp số hóa quy trình giao ca nhận lệnh, giúp giảm thiểu tiêu tốn tài nguyên (giấy, bút,…); tự động hóa quy trình viết lệnh, ký nhận lệnh và bàn giao, in lệnh; dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm thông tin của toàn bộ quá trình giao ca nhận lệnh, từ đó giúp cải thiện đáng kể hiệu suất cũng như tối giảm công sức cho quá trình tạo các báo cáo bàn giao ca.

phần mềm điều hành sản xuất

Chức năng của phầm mềm điều hành sản xuất – HPMS

  1. Hỗ trợ tìm kiếm, truy xuất thông tin lệnh đã tạo, sao chép và chỉnh sửa lệnh nhanh chóng
  2. Cung cấp quy trình và công cụ cho phép người lao động ký lệnh bằng vân tay, số thẻ hoặc khuôn mặt
  3. Hỗ trợ tạo báo cáo sau ca, bàn giao ca nhanh chóng từ lệnh sản xuất mà không phải nhập lại thông tin

Bạn chưa tìm được giải pháp phù hợp?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!