Từ chăm sóc sức khỏe đến cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn