Author - htsc

Tuyển dụng Lập trình viên .net

Lập trình viên .net

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng hoạt động kinh doanh và triển khai các dự án mới, HTI Group tuyển dụng các vị trí Lập trình viên .net với thông tin như sau: 1....

HTSC tuyển dụng Software Developer

Software Developer

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển và triển khai các dự án mới, HTSC tuyển dụng vị trí Software Developer với thông tin như sau: 1. MÔ...