Hệ thống giám sát công trường tự động được vinh danh tại Sao Khuê 2022