Vai trò của AI và ML trong việc cải thiện hiệu suất kỹ thuật số