Tag - tuyển dụng

Project Manager

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Project Manager với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, giám sát tổng thể...

tuyển dụng business analyst

Business Analyst

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Business Analyst với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thu thập, lắng nghe yêu cầu...

tuyen dung full stack developer

Full Stack Developer

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, Công ty HTSC tuyển dụng vị trí Full Stack Developer với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đọc hiểu tài...

Lập trình viên Back-end

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng hoạt động kinh doanh và triển khai các dự án mới, HTSC  tuyển dụng các vị trí Lập trình viên Back-end với thông tin như sau: 1....

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển kinh doanh, HTSC tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Môi trường làm việc...

Tuyển dụng Lập trình viên .net

Lập trình viên .net

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng hoạt động kinh doanh và triển khai các dự án mới, HTI Group tuyển dụng các vị trí Lập trình viên .net với thông tin như sau: 1....

nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí thiết kế sản phẩm với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện tất cả...

Tuyển dụng Quản lý xưởng sản xuất

Quản lý xưởng sản xuất

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Quản lý xưởng sản xuất với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Môi trường làm...

Tuyển dụng tester

Chuyên viên kiểm thử (Tester)

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Tester với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Môi trường làm việc năng động, thân thiện,...

Tuyển dụng trưởng nhóm giải pháp

Trưởng nhóm giải pháp

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm giải pháp với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Đào tạo nước ngoài; ...

Tuyển dụng lập trình viên java

Lập trình viên Java

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng hoạt động kinh doanh và triển khai các dự án mới, HTSC tuyển dụng các vị trí Lập trình viên Java với thông tin như sau: 1....