Tag - tuyển dụng kỹ sư giải pháp

Tuyển dụng kỹ sư giải pháp

Kỹ sư giải pháp

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Kỹ sư Giải pháp với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Đào tạo nước ngoài; ...