Tag - trưởng phòng giải pháp

Tuyển dụng trưởng nhóm giải pháp

Trưởng nhóm giải pháp

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm giải pháp với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Đào tạo nước ngoài; ...