Tag - DeVops Engineers

DevOps Engineers

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí DevOps Engineers với thông tin như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các công cụ tự...