Tag - công nghệ

nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí thiết kế sản phẩm với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện tất cả...