Thị giác máy tính và những ứng dụng không ngờ trong xu thế công nghệ hiện nay