Lực lượng lao động “thông minh” trong tương lai – Con người đã sẵn sàng “hợp tác” với AI?