Khai trương xưởng sản xuất của HTI Group và thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ số HTI (HTI Services)