Tag - lập trình viên

Lập trình viên Back-end

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng hoạt động kinh doanh và triển khai các dự án mới, HTSC  tuyển dụng các vị trí Lập trình viên Back-end với thông tin như sau: 1....

Tuyển dụng lập trình viên java

Lập trình viên Java

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng hoạt động kinh doanh và triển khai các dự án mới, HTSC tuyển dụng các vị trí Lập trình viên Java với thông tin như sau: 1....