Author - Thao Nguyen

Tuyển dụng Kỹ tư bán hàng tại HTI Group

Kỹ sư bán hàng

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng các vị trí  Kỹ sư bán hàng với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn, trao đổi với...