Tag - tester

Tuyển dụng tester

Chuyên viên kiểm thử (Tester)

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Tester với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Môi trường làm việc năng động, thân thiện,...