Tag - project manager

Project Manager

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Project Manager với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆCQuản lý, giám sát tổng thể...