Tag - Công nghệ thông tin

Project Manager

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Project Manager với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, giám sát tổng thể...

tuyển dụng trưởng nhóm IT admin

Trưởng nhóm IT Admin

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm IT Admin với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vai trò Lead mảng...

Tuyển dụng kỹ sư hệ thống

Kỹ sư hệ thống

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng các vị trí  Kỹ sư hệ thống với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Môi trường làm...

Tuyển dụng trưởng nhóm giải pháp

Trưởng nhóm giải pháp

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm giải pháp với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Đào tạo nước ngoài; ...

Tuyển dụng kỹ sư giải pháp

Kỹ sư giải pháp

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Kỹ sư Giải pháp với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Đào tạo nước ngoài; ...