Tag - Công nghệ thông tin

tuyển dụng trưởng nhóm IT admin

Trưởng nhóm IT Admin

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm IT Admin với thông tin như sau:1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vai tròLead mảng...

Tuyển dụng kỹ sư hệ thống

Kỹ sư hệ thống

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng các vị trí  Kỹ sư hệ thống với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGMôi trường làm...

Tuyển dụng trưởng nhóm giải pháp

Trưởng nhóm giải pháp

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm giải pháp với thông tin như sau:1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGĐào tạo nước ngoài; ...

Tuyển dụng kỹ sư giải pháp

Kỹ sư giải pháp

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Kỹ sư Giải pháp với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNGĐào tạo nước ngoài; ...