Tag - business Analyst

tuyển dụng business analyst

Business Analyst

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Business Analyst với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thu thập, lắng nghe yêu cầu...