Phần mềm nhận dạng và định vị IP – RADIUS

Phần mềm nhận dạng và định vị IP – RADIUS

Radius sử dụng các thuật toán phân tích dữ liệu truyền nhận nhằm xác định địa chỉ IP thông qua thiết lập các cuộc gọi trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ đó định vị vị trí của đối tượng. Phần mềm hỗ trợ đắc lực cho công tác truy vết, tìm kiếm, định danh đối tượng trên không gian Internet.

  • Phần mềm cho phép thiết lập định vị trên nhiều nền tảng
    mạng xã hội như: Zalo, Faccebook, Telegram, Viber, FaceTime, Skype, Line,…
  • Khoanh vùng đối tượng giúp giảm thiếu tối đa , nguồn lực và nhân lực cho các đơn vị thực thi pháp luật trong việc truy vết đối tượng.
  • Hợp pháp theo quy định theo luật pháp của Việt Nam.
Phần mền nhận dạng và định vị IP - RADIUS

Chức năng của phần mềm nhận dạng và định vị IP – RADIUS

  1. Xác định địa chỉ IP public thông qua thiết lập các cuộc gọi trên nền tảng mạng xã hội
  2. Khoanh vùng, gợi ý vị trí và truy xuất thông tin nhà cung cấp dịch vụ mạng của đối tượng
  3. Lưu trữ thông tin IP phục vụ công tác tra cứu khi cần

Bạn chưa tìm được giải pháp phù hợp?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!