Giải pháp An ninh - An toàn thông tin

Hệ thống thẩm vấn hỏi cung

Hệ thống thẩm vấn hỏi cung

 •  Tạo và quản lý các phiên thẩm vấn
 • Ghi hình có âm thanh của các phiên thẩm vấn
 • Mã hóa video sau phiên thẩm vấn
 • Xuất báo cáo phiên thẩm vấn
 • Tìm kiếm và lọc thông tin
 • Quản lý tài khoản người dùng
Giải pháp phát hiện đường lưỡi bò h2

Giải pháp phát hiện đường lưỡi bò

 • Phát hiện, cảnh báo và đánh dấu các vị trí chứa ảnh đường lưỡi bò trên tệp dữ liệu
 • Sử dụng với các loại định dạng tệp dữ liệu:  ảnh, video, MS Word, pdf, MS PowerPoint
 • Đánh dấu và cảnh báo tự động cho người kiểm tra
Hệ thống điểm danh chấm công bằng khuôn mặt - HTI

Hệ thống điểm danh, chấm công bằng khuôn mặt

 • Cấu hình, nhận diện khuôn mặt điểm danh dễ dàng, chính xác
 • Giám sát thời gian ra/vào
 • Thêm bớt camera linh hoạt, dễ dàng tích hợp vào hệ thống camera sẵn có
 • Thống kê/báo cáo chấm công, thời gian vào ra
Hệ thống giám sát vi phạm giao thông h2

Hệ thống giám sát vi phạm giao thông

 • Nhận diện biển số xe, màu sắc, loại/hãng xe của Việt Nam một cách dễ dàng
 • Phát hiện các hành vi vi phạm giao thông: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, sai làn,…
 • Truy vết phương tiện giao thông
 • Nhận diện biển số xe, màu sắc
 • Truy vết phương tiện giao thông.