Giải pháp An ninh - An toàn thông tin

Phần mềm nhận dạng và định vị IP - RADIUS

Phần mềm nhận dạng và định vị RADIUS

 • Xác định địa chỉ định danh trên không gian mạng của đối tượng
 • Khoanh vùng, gợi ý vị trí và truy xuất thông tin của đối tượng
 • Lưu trữ thông tin truy xuất và tìm kiếm
 • Phần mềm hỗ trợ đắc lực cho công tác truy vết, tìm kiếm, định danh đối tượng trên không gian internet.
Hệ thống thẩm vấn hỏi cung

Hệ thống thẩm vấn hỏi cung

 •  Tạo và quản lý các phiên thẩm vấn
 • Ghi hình có âm thanh của các phiên thẩm vấn
 • Mã hóa video sau phiên thẩm vấn
 • Xuất báo cáo phiên thẩm vấn
 • Tìm kiếm và lọc thông tin
 • Quản lý tài khoản người dùng
Giải pháp phát hiện đường lưỡi bò h2

Giải pháp phát hiện đường lưỡi bò

 • Phát hiện, cảnh báo và đánh dấu các vị trí chứa ảnh đường lưỡi bò trên tệp dữ liệu
 • Sử dụng với các loại định dạng tệp dữ liệu:  ảnh, video, MS Word, pdf, MS PowerPoint
 • Đánh dấu và cảnh báo tự động cho người kiểm tra
Hệ thống điểm danh chấm công bằng khuôn mặt - HTI

Hệ thống điểm danh, chấm công bằng khuôn mặt

 • Cấu hình, nhận diện khuôn mặt điểm danh dễ dàng, chính xác
 • Giám sát thời gian ra/vào
 • Thêm bớt camera linh hoạt, dễ dàng tích hợp vào hệ thống camera sẵn có
 • Thống kê/báo cáo chấm công, thời gian vào ra
Hệ thống giám sát vi phạm giao thông h2

Hệ thống giám sát vi phạm giao thông

 • Nhận diện biển số xe, màu sắc, loại/hãng xe của Việt Nam một cách dễ dàng
 • Phát hiện các hành vi vi phạm giao thông: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, sai làn,…
 • Truy vết phương tiện giao thông
 • Nhận diện biển số xe, màu sắc
 • Truy vết phương tiện giao thông.